PERSONAL RESPONSIBILITY AS A DRIVING FORCE DEVELOPING PSYCHOLOGICAL READINESS TO PROFESSIONAL WORK AT FUTURE MEDICAL SPECIALISTS
Ivan Andrievsky
Mykhailo Kotsyubynsky State Pedagogical University in Vinnitsa
https://orcid.org/0000-0002-7430-4627
PDF 34-48 (Українська)

Keywords

personal responsibility
psychological readiness
professional activity
medical specialists
forecasted activity consequences

How to Cite

Andrievsky, I. (2019). PERSONAL RESPONSIBILITY AS A DRIVING FORCE DEVELOPING PSYCHOLOGICAL READINESS TO PROFESSIONAL WORK AT FUTURE MEDICAL SPECIALISTS. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 5(11), 34-48. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11.3

Abstract

The article compares different approaches to understanding of personal responsibility as a driving force developing future medical professionals’ psychological readiness to professional work. The article states that the development of future medical specialists’ personal responsibility depends on the growth of their intellectual abilities and consciousness and goes through several stages, from externally oriented forms of responsibility to internal ones, characterized by increased consciousness, criticality, motivation. The development of future medical professionals’ psychological readiness to professional work presupposes existing in-depth meanings of professional self-fulfilment, searches of true Self and its symbolic legalization in the form of personal responsibility. Personal responsibility is a real tool for development of future medical professionals’ psychological readiness to become a professional, if the ability to analyze alternatives of possible medical assistance, to predict consequences of their own actions and to make informed professional choices on this basis comes to the firth place.

Personal responsibility of future medical professionals integrates a set of legal, social and moral and ethical responsibilities, which determines personal awareness of their professional duties and their voluntary performance, as well as the degree of guilt for failure to perform professional duties. At the first stage of future medical professionals’ psychological readiness development, there is an awareness of the extent to which personal responsibility is needed as one of the important components in the structure of psychological readiness. The second stage in readiness development includes decisions on purposes of personal responsibility. The third stage is the need to exercise personal responsibility, which reflects future medical professionals’ need to recognize medicine as a field of their professional actions and to accept the consequences of their work.

The result of highly developed personal responsibility and its manifestation is an accepted personal decision on professional actualization, the desire to make choices independently and to show active and expedient professional actions that meet both the professional standards (external responsibility) and own conscience (internal responsibility). The article proves that existing personal responsibility determines the acquisition and development by future specialists of professional resources in the medical sphere, so such responsibility forms an individual’s professional orientation as a system of dominant needs and motives, attitudes, a professional position. At the same time, formed professional resources determine future medical professionals’ psychological readiness to professional work.

 

PDF 34-48 (Українська)

References

Abulhanova-Slavskaya, K. (1991). Strategiya zhizni [Life strategy]. Moskva : Myisl. [in Russian]

LozhkIn, G. (2003). Ponyattya vidpovidalnosti v istoriko-filosofskomu psihologichnomu diskursi [The concept of responsibility in the historical-philosophical psychological discourse]. Psihologiya i suspilstvo, 4, 61-71. [in Ukrainian]

Yonas, G. (2001). Printsip vidpovidalnosti. U poshukah etiki dlya tehnologichnoyi tsivilizatsiyi [The principle of responsibility. In search of ethics for technological civilization]. Kyiv : Libra. [in Ukrainian]

Manuylov, E. (2015). Gromadyanska vidpovidalnist osobistosti yak atributivniy fenomen pravovogo suspilstva [Civil liability of the individual as an attributive phenomenon of the legal society]. Visnik Natsionalnogo universitetu "Yuridichna akademiya Ukrayini imeni Yaroslava Mudrogo". SerIya : FIlosofIya, fIlosofIya prava, polItologIya, sotsIologIya, # 2, S. 113-129. [in Ukrainian]

RIdel, M. (1996). Svoboda i vidpovidalnist. Pershodzherela komunikativnoyi fIlosofiyi [Freedom and responsibility. The primary sources of communicative philosophy]. Kiyiv : Libid. [in Ukrainian]

Apel, K.-O. (2009). Diskurs i vidpovidalnist: problema perehodu do postkonventsionalnoyi morali [Discourse and responsibility: the problem of the transition to post-conventional morality]. Kiyiv : Duh i Litera. [in Ukrainian]

Orehovskiy, A. (1978). Otvetstvennost i ee sotsialnaya priroda: metod. aspekt [Responsibility and its social nature: method. moral aspect]. Tomsk : Izd-vo Tom. un-ta. [in Russian]

Tatomir, L. (1998). Rozvitok vydpovydalnosty u dytey pydlitkovogo i starshogo shkilnogo viku [Developing responsibility in adolescent and older children]. In-t psihologiyi im. G.S.Kostyuka APN Ukrayini, Kiyiv. [in Ukrainian]

Hrusch, V. (2016). InnovatsIyni pidhodi u formuvanni strategiyi korporativnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti pidpriemstva [Innovative approaches in forming corporate social responsibility strategy]. Visnik Hmelnitskogo natsionalnogo universitetu. Ekonomichni nauki, 4(2), pp 261-267. [in Ukrainian]

Zavadskaya, Zh. (1981). Vospitanie otvetstvennosti u starsheklasnikov [Parenting responsibility in high school students]. Minsk : Nar. asveta. [in Russian]

Kocherga, O. Formuvannya sotsialnoyi vidpovidalnosti u studentIv pedagogichnogo koledzhu [Formation of social responsibility among students of the pedagogical college]. Hark. nats. un-t Im. V. N. Karazina, Nizhin. [in Ukrainian]

Beh, I. (2009). Samorozvitok i samorealizatsiya osobistosti. Psihologichni dzherala vihovnoyi maysternosti [Self-development and self-realization of personality. Psychological sources of educational skill]. KiYiv: LibId. [in Ukrainian]

Zhornova, O. (2012). Samoviznachennya osobistostI yak proyav yiyi sluzhInnya i vidpovidalnosti [Self-determination of the individual as a manifestation of his service and responsibility]. Osobistist, suspilstvo, derzhava: rozuminnya svobodi i vidpovidalnosti : materiali HII nauk.-prakt. konf. pp. 126–128. [in Ukrainian]

Kuznetsova, Yu. (2007). Izuchenie osobennostey lokus kontrolya lichnosti kak sposoba prinyatiya otvetstvennosti za svoyu zhizn (na primere studentov VUZa) [Studying the features of the locus of personality control as a way of taking responsibility for one’s life (on the example of university students)]. Zhurn. nauch. publ. aspirantov i doktorantov. Dostupno za URL: http://www.jurnal.org/articles/2007/psih15.htm (05.06.16). [in Russian]

Muzdyibaev, K. (2010). Psihologiya otvetstvennosti [Psychology of Responsibility]. Moskva : LIBROKOM. [in Russian]

Feldshteyn, D. (1984). Vzaimosvyaz vozmozhnostey obrazovaniya i psihologicheskih zakonomernostey i razvitiya motivatsionno-potrebnostnoy sferyi lichnosti [The relationship of educational opportunities and psychological patterns and the development of the motivational-need sphere of personality]. Moskva : Myisl. [in Russian]

Baranova, S. (2006). Sotsialno-psihologichna harakteristika vidpovidalnosti osobistosti [Social and psychological characteristics of individual characteristics]. Psihologichna kultura osobistosti v umovah globalizatsiyi svitu: MonografIya. Lugansk: SvItlitsya. [in Ukrainian]

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/