THE FEATURES OF COPING STRATEGIES IN ADOLESCENCE
PDF 82-98 (Українська)

Keywords

coping strategies
coping behavior
adolescence
adaptation
delinquent behavior
normative behavior

How to Cite

Prokofieva, O., Prokofieva, O., & Smirnov, B. (2021). THE FEATURES OF COPING STRATEGIES IN ADOLESCENCE. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 7(1), 82–98. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1.7

Abstract

The article considers the features of coping strategies in adolescence. The article aim is to study and analyze adolescents’ coping strategies and the coping features characteristic for delinquent adolescents. To achieve this goal, the authors solved the following tasks: to analyze the peculiarities of coping behavior in adolescence and to determine its connection with behavioral disorders, to identify life situations especially difficult for adolescents, to identify leading coping strategies in adolescents and to conduct comparative analysis of coping strategies used by delinquent adolescents and adolescents with normative behavior. The authors analyzed maladaptive coping strategies: confrontation strategy, escape-avoidance strategy, distancing strategy; as well as adaptive coping strategies: positive reassessment, self-control and responsibility, social support and planning.

Overcoming difficult life situations requires mobilization of personal resources, which is manifested in coping strategies. Their features largely depend on personal characteristics, life experience and situational factors that determine the individual uniqueness of mastering strategies. Among the variety of coping strategies, there are emotional, cognitive and behavioral coping. The coping strategies that focus on problem solving, seeking social support and avoidance are basic.

The authors conducted the study with two groups of adolescents with normative and delinquent behavior and found that adolescents with normative behavior, unlike delinquents, were not prone to aggressive efforts and risks in solving difficult situations. At the same time, delinquent adolescents were characterized by maladaptive coping strategies.

Copings are aimed at adapting a person to the requirements of a situation, mitigating its requirements, avoiding or getting used to them. In general, it reduces the impact of a difficult situation, ensures and maintains an individual’s physical and mental health, well-being, and satisfaction with social relations.

The obtained results indicate that adolescents with normative behavior in difficult life situations are more active in making arbitrary, problem-focused efforts to change the situation; they make more efforts to analyze ways to solve the problem than delinquent adolescents. Adolescents with normative behavior are prone to: planning, positive reassessment, self-control, acceptance of responsibility, and also have a low level of stress in copings. Delinquents clearly have a tendency to the maladaptive “avoiding problem” strategy. They are prone to confrontation, avoidance, detonation. Delinquent adolescents experience more difficult situations. The coping system of adolescents with delinquent behavior is more intense, which indicates that they experience higher levels of stress.

In adolescence, coping behavior is actively formed and is a prerequisite for psychological well-being. It aims to improve adolescents’ adaptation and is manifested through a set of coping strategies.

The studied causes of delinquent behavior show that they are closely related to coping strategies. When delinquency is development, maladaptive behavioral patterns are formed that prevent adequate coping with stressful situations. This is confirmed by the data obtained during the study.

A comparison of coping strategies of the studied groups shows a qualitative difference in the structure of coping in difficult life situations for adolescents with normative and delinquent behavior.

The data obtained will expand the understanding of the causes underlying adolescents’ destructive behavior. The authors’ study is of practical importance, its results can be used by psychologists and social educators to identify ways to optimize mental development of all adolescents and adolescents with delinquent behavior, in particular through the purposeful formation of more effective coping strategies.

 

https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1.7
PDF 82-98 (Українська)

References

Andreeva. G. M. (2001). Sotsialnaya psihologiya [Social Psychology] (dlya vyisshih uchebnyih zavedeniy). Moskva, Rossiya: Aspekt Press.

Barabash, O. (2016). Ponyattya, mezhI ta vidi postkrimInalnoYi povedInki [Understand, between and and see post-critical behavior]. VIsnik NatsIonalnogo unIversitetu "LvIvska polItehnIka", YuridichnI nauki (855), s. 13-17. Dostupno za URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_855_4

Bodrov, V. A. (2006). Psihologicheskiy stress: razvitie i preodolenie [Psychological stress: development and overcoming]. Moskva, Rossiya: PER SE.

Bozhovich, L. I. (2008). Lichnost i ee formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation in childhood] (mastera psihologii). Sankt- Peterburg, Rossiya: Piter.

Vasilenko, M. M. (2020). Do problemi modelyuvannya viboru kopIng-strategIYi u profesIynIy dIyalnostI pratsIvnikIv organIv vnutrIshnIh sprav [Before the problem of modeling the choice of copying strategy at the professional activity of the professional bodies of the internal reference]. Dostupno za URL: https://goo.su/2SIK

Kitaev-Smyik, L. A. (2009). Psihologiya stressa: psihologicheskaya antropologiya stressa [The Psychology of Stress: The Psychological Anthropology of Stress] (tehnologii psihologii). Moskva, Rossiya: Akademicheskiy proekt.

Kryukova, T. L. (2013). Psihologiya sovladayuschego povedeniya: sovremennoe sostoyanie i psihologicheskie, sotsiokulturnyie perspektivyi [Psychology of coping behavior: current state and psychological, socio-cultural perspectives]. Vestnik KGU im. N. A. Nekrasova, tom -19 (5), s 184-188.

Lazarus, R. (1970). Teoriya stressa i psihofiziologicheskie issledovaniya [Stress theory and psychophysiological research]. Myasischev, V. N (red), Emotsionalnyiy stress (s. 178-209). Leningrad, Rossiya: IzdLGU.

Libina, A. V. (2008). Sovladayuschiy intellekt: chelovek v slozhnoy zhiznennoy situatsii [Coping intelligence: a person in a difficult life situation] (psihologicheskoe obrazovanie). Moskva, Rossiya: Eksmo.

Ilin, E. P. (2011). Psihologiya individualnyih razlichiy [The psychology of individual differences] (mastera psihologii). Sankt-Peterburg, Rossiya: Piter.

Nartova-Bochaver, S. K. (1997). «Coping behavior» v sisteme ponyatiy psihologii lichnosti ["Coping behavior" in the system of concepts of personality psychology]. Psihologicheskiy zhurnal, tom-18 (5), s. 20-30.

Raygorodskaya, D. Ya. (2001). Prakticheskaya psihodiagnostika. Metodiki i testyi [Practical psychodiagnostics. Techniques and tests] (uchebnoe posobie). Samara, Rossiya: Bahrah-M.

FetIskIn, N. P., Kozlov, V. V., Manuylova, G. M. (2002). SotsIalno-psihologIchna dIagnostika rozvitku osobistostey I malih grup [Social and psychological diagnostics of development of specialties and malikh groups]. Moskva, Rossiya: Institut psihoterapIYi.

Rasskazova, E. I., Gordeeva, T. O. (2011). Koping-strategii v psihologii stressa: podhodyi, metodyi i perspektivyi issledovaniy [Coping strategies in stress psychology: approaches, methods and research perspectives]. Psihologicheskie issledovaniya, tom – 5 (3), s. - 17. Dostupno za URL: http://psystudy.ru.

Sirota, N. A. (1994). Koping – povedenie v podrastkovom vozraste (doktorskaya dissertatsiya) [Coping - behavior in adolescence]. MGMSU, Sankt-Peterburg, Rossiya.

Gritsenko, L. I. (2008). Teoriya i praktika obucheniya: integrativnyiy podhod [Learning Theory and Practice: An Integrative Approach] (uchebnoe posobie dlya studentov vyisshih uchebnyih zavedeniy). Moskva, Rossiya: Izdatelskiy dom “Akademiya”.

Strahova, M. V. (2010). Stress i ego preodolenie (koping) po Lazarusu, Meyhenbaumu [Stress and its overcoming (coping) according to Lazarus, Meichenbaum]. Psihologicheskie isledovanie, tom – 3 (1), s. 22 – 28. Dostupno za URL: http://psystudy.ru.

Prokof’eva, O. O. (2010). PsihologIchnI umovi zapobIgannya manIpulyativnim mIzhosobistIsnim stosunkam u yunatskomu vItsI (kandidatskaya dissertatsiya, NPU Im. MP Dragomanova [Psychological conditions for the prevention of manipulative interpersonal relationships in adolescence]. Dostupno za URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9953/1/Prokof’eva.pdf

Carver, C. S. (1989) Otsenka koping-strategiy: teoreticheski obosnovannyiy podhod [Evaluating Coping Strategies: A Theoretically Based Approach]. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), s. 267-283. DOI: 10.1037//0022-3514.56.2.267

Lazarus, R. S., Folkman, S. (1991). Kontseptsiya kopinga [The concept of coping] Columbia University Press, s. 189–206.

Carver, C. S. (2010). Lichnost i koping-strategii [Personality and coping strategies]. Annual Review of Psychology, 61, s. 679-704. DOI: 10.1146/annurev.psych.093008.100352

McCrae, R. R. (2000) Priroda vazhnee vospitaniya: temperament, lichnost i razvitie na protyazhenii vsey zhizni [Nature is more important than education: temperament, personality and development throughout life]. Journal of Personality and Social Psychology, 78(1), c. 173–186. DOI: 10.1037//0022-3514.78.1.173

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/