THE FACTOR STRUCTURE OF THE AXIOPSYCHOLOGICAL DESIGN OF THE LIFE ACHIEVEMENTS AT LATE ADULTHOOD
Inesa Hulias
Yuriy Fedkovych National University in Chernivtsi
https://orcid.org/0000-0002-4960-4011
PDF 65-81 (Українська)

Keywords

late adulthood
life achievements
axiopsychological design

How to Cite

Hulias, I. (2019). THE FACTOR STRUCTURE OF THE AXIOPSYCHOLOGICAL DESIGN OF THE LIFE ACHIEVEMENTS AT LATE ADULTHOOD. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 5(8), 65-81. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.8.4

Abstract

The article studies the specifics of axiopsychological design of a person’s life achievements at his/her late adulthood. The basic psychological features of this age representatives are outlined.

It is also essential, as the article emphases, that the structure of a person’s psychological time is changed considerably at late adulthood. The part of the future, which expanded a person’s life space, decreases sharply in the person’s chronotope. In addition, forced reduction of external activities, allows a person to expand and deepen the sphere of internal activities.

Attention is focused on the fact that the main concern of a person in this life period should be the development of his/her spiritual sphere, his/her life in the space of the deep existential senses of an individual and humankind to understand the uniqueness of each individual, his/her irreplaceability, which softens the situation of uncertainty, gives the future some meaning.

The article states that a person’s ability to design helps him/her to predict, on the probable basis, the results of both his/her own activity and that of other people and events. Predicting the possible degree of any goal achievement, under the conditions of a certain course of actions, is the content of the design process as a determinant of an individual’s life achievements.

Within the context of the research methodology, the starting point is the concept on a personality as an integral agent of possible spiritual, moral and other deep transformations and object embodiments of a person; and the principles of subjectivity, value orientations, and teleological principles are the basis for the empirical study of the phenomenon.

A particular attention is paid to the empirical research, the results of which are generalized and interpreted in the factor structure of an axiopsychological design of the respondents’ life achievements, represented by twelve components: successful implementation, result orientation, a regulatory resource, futile efforts, dispossession of self-efficiency, comfortable life, inverse femininity, promotion of activities, an external factor, curtailment of social roles, dissatisfaction with self-realization, desire for success. It has been found that the factor structure of the respondents’ value design is dominated by the first two, which can be considered to be the leading ones.

 

PDF 65-81 (Українська)

References

Antsyiferova, L. I. (2004). Razvitie lichnosti i problemyi gerontopsihologii [Personality development and problems of gerontopsychology]. Moskva : Izdatelstvo «Institut psihologii RAN».

Bulakh, I. S. (2016). Psykholohiia osobystisnoho zrostannia pidlitkiv: realii ta perspektyvy [Psychology of adolescent personal growth: realities and perspectives]: monohrafiia. Vinnytsia : Nilan-LTD.

Voloshyna, V. V. (2015). Psykholohichni tekhnolohii pidhotovky maibutnikh psykholohiv [Psychological technologies of training of future psychologists]: monohrafiia. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD».

Galyuk, A. D. (2004). Osobennosti predstavleniy molodezhi o zhiznennom uspehe v sovremennoy Rossii [Peculiarities of young people's ideas about life success in modern Russia] : dis. … kand. sotsiol. nauk. Ekaterinburg.

Gamezo, M. V., Gerasimova, V. S., Gorelova, G. G., Orlova, L. M. (1999). Vozrastnaya psihologiya : lichnost ot molodosti do starosti [Age psychology : personality from youth to old age]. Moskva : Izd-iy dom «Noosfera».

Hrinova, O. M. (2018). Psykholohiia proektuvannia zhyttievoho shliakhu osobystistiu yunatskoho viku [Psychology of designing the life path of a young person] : dys. … d-ra psykhol. nauk. Kyiv.

Ilinyih, S. A. (2012). Preobrazovanie gendernoy sistemyi i novoe traktovanie kontseptov maskulinnosti-femininnosti [Transformation of the gender system and a new interpretation of the concepts of masculinity-femininity]. Sotsiologicheskiy almanah. Vol. 3. S. 55–66. Rezhim dostupu : http://cyberleninka.ru/article/n/preobrazovaniya-gendernoy-sistemy-i-novoe-traktovanie-kontseptov-maskulinnosti-femininnosti.

Karpenko, Z. (2018). Aksiolohichna psykholohiia osobystosti [Axiological psychology of personality] : monohrafiia. 2-he vyd., pererob., dopovn. Ivano-Frankivsk : DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka».

Karpenko, Z. S. (2006). Kartohrafiia intehralnoi sub’iektnosti: post-postmodernistskyi proekt [Cartography of Integral Subjectivity: A Post-Postmodern Project]. Liudyna. Sub’iekt. Vchynok : Filosofsko-psykholohichni studii / Za zah. red. V. O. Tatenka. Kyiv : Lybid. S. 157–175.

Klymyshyn, O. I. (2009). Khrystyiansko-psykholohichni zasady psykhoterapevtychnoi reanimatsii dukhovnosti adytyvnykh osib [Christian-psychological foundations of psychotherapeutic resuscitation of the spirituality of addictive persons.]. Zbirnyk naukovykh prats: sotsiolohiia, filosofiia, psykholohiia. Vyp. 14. Ch. 2. S. 164–174.

Klymchuk, V. O. (2006). Faktornyi analiz : vykorystannia u psykholohichnykh doslidzhenniakh [Factor analysis: use in psychological research]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. Vol 8. S. 43–48.

Krasnova, O. V. (2000). Teoreticheskie voprosyi podgotovki lyudey k vyihodu na pensiyu [Theoretical issues of preparing people for retirement]. Psihologiya zrelosti i stareniya. Vol 4 (12). S. 5–31.

Krasnova, O. V., Martsinkovskaya, T. D. (1998). Osobennosti sotsialno-psihologicheskoy adaptatsii v pozdnem vozraste [Features of socio-psychological adaptation at a later age]. Psihologiya zrelosti i stareniya. Vol. 3. S. 34–59.

Malts, L. A., Fedoseeva, A. M. (2005). Psihologicheskie kriterii zhiznennoy uspeshnosti studentov pedagogicheskogo vuza [Psychological criteria for the life success of students of a pedagogical university]. Analiz gumanitarnyih problem sovremennogo rossiyskogo obschestva: materialyi internet-konferentsii s mezhdunar. uchastiem (24-30 oktyabrya 2005 g.). Omsk : Izd-vo OmGUPS, S. 94-97. Rezhim dostupu: http://imek.org/?q=node/1230.

Nasledov, A. D. (2004). Matematicheskie metodyi psihologicheskogo issledovaniya. Analiz i interpretatsiya dannyih [Mathematical methods of psychological research. Data Analysis and Interpretation]. Uchebnoe posobie. Sankt-Peterburg : Rech.

Nikiforov, G. S. (2006). Zavershenie professionalnogo puti [Completion of a professional path] / Psihologiya zdorovya. Sankt-Peterburg : Piter.

Panok, V. H., Rud, H. V. (2006). Psykholohiia zhyttievoho shliakhu osobystosti [Psychology of the personal life path] : Monohrafiia. Kyiv: Nika-Tsentr.

Prihodko, E. V. (2009). K voprosu ob lichnostnom samoopredelenii pozhilyih lyudey [On the issue of personal self-determination of older people]. Aktualnyie problemyi psihologicheskogo znaniya. Vol. 4. S. 20–31.

Prokopets, I. O. (2017). Osobennosti emotsionalnogo sostoyaniya i psihologicheskoe blagopoluchie muzhchin i zhenschin pensionnogo vozrasta s raznyim rabochim statusom [Peculiarities of the emotional state and psychological well-being of men and women of retirement age with different working status] : dis. … kand. psihol. nauk. Moskva.

Selezneva, E. V. (2010). Smyislovyie determinantyi samorealizatsii [The semantic determinants of self-realization]. Mir psihologii. 2010. Vol. 4. S. 78–91.

Smulson, M. L. (2012). Rozvytok u starosti: zavdannia, spetsyfika, ryzyky [Development in old age: tasks, specificity, risks]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii: zbirnyk statei. Kyiv. Vyp. 31 (34). S. 186–196.

Smulson, M. L. (2013). Sub'ektnost v starosti kak faktor samorazvitiya [Subjectivity in old age as a factor of self-development]. Chelovek, sub'ekt, lichnost v sovremennoy psihologii: materialyi Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyaschennoy 80-letiyu A.V. Brushlinskogo, 10-11 oktyabrya 2013 g., Moskva / otv. Red. A.L. Zhuravlev, E.A. Sergienko. V 3 t. T. 1. Moskva : Izd-vo «Institut psihologii RAN». S. 248–251.

Stavytska, S. O. (2012). Heneza dukhovnoi samosvidomosti yunatstva [Genesis of the spiritual consciousness of adolescence] : dys. … d-ra psykhol. nauk. Kyiv.

Tekhnolohii zhyttievoho uspikhu (2007). [Technologies of life success]: [praktychno zoriientovanyi posibnyk] / [I.H. Yermakov ta in.; redkol.: I.H. Yermakov ta in.]; M-vo osvity i nauky Ukrainy, Himnaziia «Konsul» № 86 (m. Kyiv). Kyiv : Himnaziia «Konsul» № 86.

Bromley, D. B. (1988). Human ageing : An introduction to gerontology. Harmondsworth : Penguine.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/