GENDER DIFFERENCES IN AXIOPSYCHOLOGICAL DESIGN OF PERSONAL LIFE ACHIEVEMENTS
PDF 32-48 (Українська)

Keywords

gender
axio-psychological design
life achievement
personality
factor analysis

How to Cite

Hulias, I. (2022). GENDER DIFFERENCES IN AXIOPSYCHOLOGICAL DESIGN OF PERSONAL LIFE ACHIEVEMENTS. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 8(1), 32–48. https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.3

Abstract

The article is devoted to the study of the factors of the axio-psychological design of the life achievements of the individual and to the identification of gender differences in this phenomenon. According to the results of the factor analysis, the determining features of the axio-psychological design of the life achievements of the individual in the period of early adulthood of the female gender were determined, represented by the following integral psychological characteristics - 10 factors: disposition of self-efficacy, disposition of perfectionism, attribution of responsibility, overcoming obstacles, use of unproductive coping, "futile efforts", combination of androgyny with femininity, benevolence, desire for success, lack of adequate mental age assessment. Instead, representatives of the male gender of early adulthood are distinguished by the following integral psychological characteristics - 10 factors: traits of the male gender in achieving success, overcoming obstacles, helplessness, lack of externally regulated perfectionism, failure, lack of independence as a lack of result, understanding of the situation, reward for what has been achieved, duality of externally regulated perfectionism , affective-conative complex. Gender-based differences between the factors of axio-psychological projection in early adulthood have been revealed: in women, this process is motivated by the disposition of self-efficacy and perfectionist guidelines, and in men by masculinity traits and the desire to overcome obstacles.

 

https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.3
PDF 32-48 (Українська)

References

Anishchenko, S.A. (2006). Osobennosti professional'noy i gendernoy identichnosti v starshem podrostkovom i yunosheskom vozraste [Features of professional and gender identity in older adolescence and adolescence]: kand. psikhol. nauk: 19.00.13 / Psikhologicheskiy institut RAO. Moskva [in Russian].

Bendas, T.V. (2000). Gendernyye issledovaniya liderstva [Gender Leadership Research]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 1, 87–95 [in Russian].

Bendas, T.V. (2006). Gendernaya psikhologiya [Gender Psychology]: Uchebnoye posobiye. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Bekh, I.D. (2006). Vykhovannya osobystosti: Skhodzhennya do dukhovnosti [Education of personality: Ascent to spirituality]: Nauk. vydannya. Kyyiv: Lybidʹ [in Ukrainian].

Bityutskaya, Ye.V. (2007). Kognitivnoye otsenivaniye i strategii sovladaniya v trudnykh zhiznennykh situatsiyakh [Cognitive assessment and coping strategies in difficult life situations]: kand. psikhol. nauk: 19.00.01 / Moskovskiy gosudarstvennyy universitet im. M.V. Lomonosova. Moskva [in Russian].

Bityutskaya, Ye.V. (2013). Kognitivnoye otsenivaniye trudnoy zhiznennoy situatsii s pozitsiy deyatel'nostnogo podkhoda A.N. Leont'yeva [Cognitive assessment of a difficult life situation from the standpoint of the activity approach A.N. Leontyev]. Vestnik Moskovskogo universiteta – Moscow University Bulletin. Seriya 14. Psikhologiya [in Russian].

Bumagin, R.Ye. (2004). Metodologiya izucheniya genderno-yazykovykh zavisimostey v sotsiologii [Methodology for studying gender and language dependencies in sociology]: kand. sotsiol. nauk: 22.00.01 / Institut sotsiologii RAN. Moskva [in Russian].

Varlashkina, Ye.A. & Dementiy, L.I. (2010). Perfektsionizm kak lichnostnaya determinanta otnosheniya k vneshnosti [Perfectionism as a personal determinant of attitudes towards appearance]. Psikhologicheskiy vestnik Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta – Psychological Bulletin of the Ural State University, 9, 5–15. Yekaterinburg [in Russian].

Vasil'yev, Yа.V. (2007). Futurreal'naya psikhologiya lichnosti [Futurreal psychology of personality]: monografiya. Nikolayev: Izdatel'stvo «Ilion» [in Russian].

Handzilevsʹka, H.B. (2018). Psykholohiya zhyttyevykh stsenariyiv u akmeperiodi ukrayinsʹkykh emihrantiv [Psychology of life scenarios in the acmeperiod of Ukrainian emigrants]: d-ra psykhol. nauk: 19.00.07 / Natsionalʹnyy universytet «Ostrozʹka akademiya». Ostroh [in Ukrainian].

Gatina, L.I. (2005). Upravlencheskoye liderstvo zhenshchin v biznese: gendernyye osobennosti: na materialakh Tatarstana [Managerial leadership of women in business: gender characteristics: on the materials of Tatarstan]: kand. sotsiol. nauk: 22.00.08 / Kazanskiy gosudarstvennyy tekhnologicheskiy universitet. Kazan' [in Russian].

Hovorun, T.V. & Kikinezhdi, O.M. (2003). Henderna ideolohiya u navchalʹno-vykhovnomu protsesi [Gender ideology in the educational process]. Osvita i upravlinnya – Education and management, 6, 56–68 [in Ukrainian].

Hovorun, T.V. & Kikinezhdi, O.M. (2004). Henderna psykholohiya [Gender psychology]: navchalʹnyy posibnyk. Kyyiv: Vydav. tsentr «Akademiya» [in Ukrainian].

Gornostay, P.P. (2007). Lichnost' i rol': Rolevoy podkhod v sotsial'noy psikhologii lichnosti. Kiyev: Interpress LTD [in Russian].

Gracheva, I.I. (2006). Adaptatsiya metodiki «Mnogomernaya shkala perfektsionizma» P. KH'yuitta i G. Fletta [Adaptation of the methodology "Multidimensional scale of perfectionism" by P. Hewitt and G. Flett]. Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological journal, 6, 73–89 [in Russian].

Hulyas, I.A. (2020). Aksiopsykholohichne proyektuvannya zhyttyevykh dosyahnenʹ osobystosti [Axiopsychological design of life achievements of the personality]: monohrafiya. Kyyiv: «Vydavnytstvo Lyudmyla» [in Ukrainian].

Zanyuk, S.S. (2002). Psykholohiya motyvatsiyi [Psychology of motivation]: navch. posibnyk. Kyyiv: Lybidʹ [in Ukrainian].

Il'in, Ye.P. (2010). Pol i gender [Gender and gender]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Karpenko, Z. (2018). Aksiolohichna psykholohiya osobystosti [Axiological psychology of personality]: monohrafiya. 2-he vyd., pererob., dopovn. Ivano-Frankivsʹk: DVNZ «Prykarpat·sʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Vasylya Stefanyka» [in Ukrainian].

Karpenko, Z.S. & Hulyas, I.A. (2020). Aksiopsykholohichne proektuvannya zhyttyezdiysnennya osobystosti: vid obgruntuvannya do diahnostyky [Axiopsychological design of personality realization: from substantiation to diagnostics]. Aktualʹni pytannya teoriyi ta praktyky psykholoho-pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv – Current issues of theory and practice of psychological and pedagogical training of future professionals: tezy dopovidey VIII Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, (Khmelʹnytsʹkyy, 9–10 kvitnya 2020). Khmelʹnytsʹkyy. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8930/1/%D0%A1%D0%B0%D0/%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E._%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%209-10.04.2020.pdf [in Ukrainian].

Klymyshyn, O.I. (2010). Psykholohiya dukhovnosti osobystosti: khrystyyansʹko-oriyentovanyy pidkhid [Psychology of personality spirituality: a Christian-oriented approach]: monohrafiya. Ivano-Frankivsʹk: Hostynetsʹ [in Ukrainian].

Klymchuk, V. (2015). Motyvatsiynyy dyskurs osobystosti: na shlyakhu do sotsialʹnoyi psykholohiyi motyvatsiyi [Motivational discourse of personality: on the way to social psychology of motivation]: monohrafiya. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Kon, I.S. (2004). Pol i gender. Zametki o terminakh [Gender and gender. Notes on terms]. Andrologiya i genital'naya khirurgiya – Andrology and genital surgery, 1– 2, 31–35 [in Russian].

Kon, I.S. (1981). Psikhologiya polorolevykh razlichiy [Psychology of gender-role differences]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 47–57 [in Russian].

Konopkin, O.A. (2011). Psikhologicheskiye mekhanizmy regulyatsii deyatel'nosti [Psychological mechanisms of activity regulation]. Moskva: Lenand [in Russian].

Kocharyan, A.S. (1996). Lichnost' i polovaya rol' (simptomokompleks maskulinnosti/femininnosti v norme i patologii) [Personality and gender role (symptom complex of masculinity / femininity in health and disease)]. Khar'kov: Osnova [in Russian].

Leont'yev, D.A. (2010). Psikhologicheskiye resursy preodoleniya stressovykh situatsiy: k utochneniyu bazovykh konstruktov [Psychological resources for overcoming stressful situations: to clarify the basic constructs]. Psikhologiya sovladayushchego povedeniya – The psychology of coping behavior: Materialy vtoroy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Kostroma, 23 –25 sent. 2010). Kostroma [in Russian].

Maddi, S. (2005). Smysloobrazovaniye v protsessakh prinyatiya resheniya [Meaning formation in decision-making processes]. Psikhologicheskiy zhurnal – Psychological journal, 6, 87–101 [in Russian].

Mokhova, V.O. (2016). Osnovnyye predposylki formirovaniya psikhologii pola i gendernoy problematiki [The main prerequisites for the formation of the psychology of sex and gender]: kand. psikhol. nauk: 19.00.01 / Nizhegorodskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet imeni Koz'my Minina. Moskva [in Russian].

Petrushikhina, Ye.B. (2003). Izucheniye gendernykh razlichiy v postroyenii imidzha rukovoditelya [Study of gender differences in building the image of a leader]. Praktikum po gendernoy psikhologii – Workshop on Gender Psychology. Ed. I.S. Klecina. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Radchuk, H.K. (2011). Psykholohiya aksiohenezu osobystosti u konteksti vyshchoyi profesiynoyi osvity [Psychology of axiogenesis of personality in the context of higher professional education]: avtoref. dys. … d-ra psykhol. nauk. Kyyiv [in Ukrainian].

Rubinshteyn, S.L. (1999). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General Psychology]. 2-ye izd. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Rubinshteyn, S.L. (2000). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General Psychology]: 3-ye izd. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Semylit, M.V. (2019). Sotsialʹno-psykholohichni zasady proektuvannya zhyttyevoho shlyakhu osobystosti [Socio-psychological principles of designing the life path of the individual]: d-ra psykhol. nauk: 19.00.05 / Instytut sotsialʹnoyi ta politychnoyi psykholohiyi NAPN Ukrayiny. Kyyiv [in Ukrainian].

Sukhareva, N.F. (2006). Gendernyye osobennosti proyavleniya agressii uchashchimisya mladshego shkol'nogo i podrostkovogo vozrasta [Gender characteristics of the manifestation of aggression by students of primary school and adolescence]: dis. … kand. psikhol. nauk. Moskva [in Russian].

Tytarenko, T.M. (2003). Zhyttyevyy svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti [The life world of the individual: within and outside of everyday life]. Kyyiv: Lybidʹ [in Ukrainian].

Tytarenko, T.M. (2009). Suchasna psykholohiya osobystosti [Modern psychology of personality]. Kyyiv: Marych [in Ukrainian].

Tytarenko, T.M., Lebedynsʹka, I.V., Alikina, N.V. ta in. (2007). Zhyttyevi domahannya osobystosti [Life claims of personality]: kolektyvna monohrafiya. Kyyiv: «Pedahohichna dumka» [in Ukrainian].

Turban, V.V. (2018). Sotsialʹno-psykholohichni osoblyvosti samoobmezhennya osobystosti v umovakh profesiynoyi kryzy [Socio-psychological features of self-limitation of the individual in a professional crisis]: kand. psykhol. nauk: 19.00.05 / Skhidnoukrayinsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Volodymyra Dalya. Syevyerodonetsʹk [in Ukrainian].

Favorova, K.M. (2016). Osoblyvosti partnersʹkykh stosunkiv u zhinok iz riznoyu statevorolʹovoyu strukturoyu osobystosti [Features of partnerships in women with different gender role structure of the personality]: kand. psykhol. nauk: 19.00.01 / Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni V.N. Karazina. Kharkiv [in Ukrainian].

Fomicheva, N.S. (2007). Gendernaya spetsifika vospriyatiya zhenskogo politicheskogo liderstva [Gender Specifics of Perception of Women's Political Leadership]: kand. psikhol. nauk: 19.00.05 / Gosudarstvennyy universitet upravleniya. Moskva [in Russian].

Furman, A.A. (2017). Psykholohiya smyslozhyttyevoho rozvytku osobystosti [Psychology of meaningful life development of personality]: monohrafiya. Ternopilʹ: TNEU [in Ukrainian].

Chepurna, H.L. (2013). Sotsialʹno-psykholohichni osoblyvosti perfektsionizmu molodi [Socio-psychological features of youth perfectionism]: kand. psykhol. nauk: 19.00.05 / Chernihivsʹkyy natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet imeni T.H. Shevchenka. Chernihiv [in Ukrainian].

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy. The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman [English].

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer publishing Company [English].

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/