PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF HIGH SCHOOLS AS A PURPOSE PROCESS
PDF 72-81 (Українська)

Keywords

self-determination
professional self-determination of high school students
early adolescence
purposeful professional self-determination
procedural model

How to Cite

Shevenko, A. (2021). PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF HIGH SCHOOLS AS A PURPOSE PROCESS. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 7(8), 72–81. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.8.6

Abstract

The article presents the theoretical aspect of the problem of professional self-determination of high school students. The essence of the concepts of the presented problems is revealed. Professional self-determination of high school students is presented as a purposeful process that requires the development of effective conditions for its implementation. A procedural model of professional self-determination of high school students is proposed for consideration as one of the reasons for personal growth, which includes cognitive-reflexive, value-semantic and behavioral-modeling components. The stages of realization of purposeful professional self-determination of senior pupils as a reason for personal growth are presented: theoretical and analytical, ascertaining, formative and developmental. A number of methods are presented that create the basis for the purposeful process of professional self-determination, namely: the method of self-knowledge, the method of identifying and activating the values ​​of personal growth, the method of designing the professional "I"; the presented model activates and directs the process of professional self-determination of high school students.

It is concluded that a high level of development of the cognitive-reflexive component presupposes the involvement of high school students in active self-knowledge, the result of which is a thorough knowledge of their own individual-typological characteristics, an understanding of the strengths and ways of their successful use, a constant interest in the topic of choosing a profession. The high level of development of the value-semantic component testifies to the formation of high school students' values ​​of labor and values ​​of growth, the presence of a stable desire for self-improvement. A high level of the behavioral modeling component presupposes that high school students are aware of their responsibility for choosing a future profession, the ability to make informed decisions, and a willingness to model the professional “I”.

 

https://doi.org/10.31108/1.2021.7.8.6
PDF 72-81 (Українська)

References

Abul'khanova-Slavskaya, K.A. (1991) Strategiya zhizni [Strategy of life]. Moskva: Mysl' [in Russian].

Antsyferova, L.I. (1982). Sistemnyy podkhod k izucheniyu formirovaniya i razvitiya lichnosti [Systematic approach to the study of the formation and development of personality]. Moskva: Nauka [in Russian].

Ball, G.A. (1999). Analiz sushchnosti lichnoy svobody v kontekste gumanizatsii obrazovaniya i vospitaniya [Analysis of the essence of personal freedom in the context of humanization of education and upbringing]. Dialog kul'tur: Ukraina v global'nom kontekste. Filosofiya obrazovaniya: sb. Nauka. Proizvedeniya – Dialogue of Cultures: Ukraine in the global context. Philosophy of Education: Coll. Science. Works, 33-42 [in Ukrainian].

Zeyer, E.F. (2003). Psikhologiya professiy [Psychology of professions]. Yekaterinburg: Akademicheskiy Proyekt [in Russian].

Klimov, Ye.A. (2004). Psikhologiya professional'nogo povedeniya [Psychology of professional behavior]. Moskva: Akademiya[in Russian].

Kon, I.S. (1984). V poiskakh sebya. Lichnost' i yeye samosoznaniye [In search of myself. Personality and its self-awareness]. Moskva: Izd. polit. lit [in Russian].

Litvinova, N.I. (2009). Podgotovka studencheskoy molodezhi k vyboru professii na rynke truda [Preparation of student youth for choosing a profession in the labor market]. Psikhologiya truda i upravleniya: Materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – Psychology of labor and management: Proceedings of the VI International scientific-practical conference. (pp. 184-191). Kiyev: IPK GSZU [in Ukrainian].

Litvinova, N.I. & Shevenko, A.M. (2007). Tekhnologiya professional'noy informatsionnoy raboty so studencheskoy molodezh'yu [Technology of professional information work with student youth]. Proforiyentatsionnaya rabota v shkole: problemy i perspektivy ikh resheniya: Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsi - Career guidance work in school: problems and prospects for their solution: Proceedings of the scientific-practical conference. (pp. 86-95). Lutsk [in Ukrainian].

Merzlyakova, A.L. (2016). Proforiyentatsiya: shpargalka dlya uchiteley [Career guidance: cheat sheet for teachers]. Kiyev: Shkol'nyy mir [in Ukrainian].

Pobirchenko, N.A. (2007). Psikhologo-pedagogicheskiye osnovy proforiyentatsii v nepreryvnom obrazovanii [Psychological and pedagogical foundations of career guidance in continuing education]. Proforiyentatsionnaya rabota psikhologa – Career guidance work of a psychologist, 5-29 [in Ukrainian].

Pobirchenko, N.A. (2009). Proforiyentatsiya uchashcheysya molodezhi [Vocational guidance of student youth]. Kiyev: Nauk. mir [in Ukrainian].

Pobirchenko, N.A. (1998). Uchashchayasya molodezh' i professii rynochnoy ekonomiki [Student youth and professions of market economy]. Kiyev: Pressa Ukrainy [in Ukrainian].

Pryazhnikov, N.S. (1996). Professional'noye i lichnostnoye samoopredeleniye [Professional and personal self-determination]. Moskva. Voronezh: Izd. Institut prakticheskoy psikhologii [in Russian].

Psikhologicheskiy slovar' (2007). Psychological Dictionary. Кyiv: Nauk. mir [in Ukrainian].

Rezapkina, G.V. (2013). Proforiyentatsiya: novyye gorizonty [Career guidance: new horizons]. Sluzhba personala – Personnel Service, 1, 66-70 [in Russian].

Rezapkina, G.V. (2005). Psikhologiya i vybor professii: programma doprofil'nogo obucheniya [Psychology and the choice of profession: the program of pre-profile training]. Moskva: Genezis [in Russian].

Sinyavskiy, V. V. (2005). Proforiyentatsionnaya rabota klassnogo rukovoditelya [Career guidance work of the class teacher]. Chernigov [in Ukrainian].

Terletskaya, L. (2012). Protsess samopoznaniya, yego struktura i rol' v formirovanii lichnosti [The process of self-knowledge, its structure and role in the formation of personality]. Problemy sotsiologii, psikhologii, pedagogiki – Actual problems of sociology, psychology, pedagogy , 14, 152-158 [in Ukrainian].

Fedorishin, B.A. (1976). Psikhologicheskiye aspekty proforiyentatsii uchashchikhsya [Psychological aspects of vocational guidance of students]. Kiyev: Znaniye [in Ukrainian].

Shapar, V.B. (2005). Sovremennyy tolkovyy psikhologicheskiy slovar'[Modern explanatory psychological dictionary]. Khar'kov: Flag [in Ukrainian].

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/