MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE PROBLEM OF SELF-EFFICIENCY OF A SOCIAL SERVICES SPECIALIST’S INDIVIDUALITY
PDF 187-195

Keywords

self-efficacy
theoretical approaches to the study of self-efficacy
acmeological approach
social services specialists

How to Cite

Onopriyenko-Kapustina, N. (2021). MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE PROBLEM OF SELF-EFFICIENCY OF A SOCIAL SERVICES SPECIALIST’S INDIVIDUALITY. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(1), 187–195. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.1.18

Abstract

The article presents the results of theoretical analysis of scientific approaches to the self-efficacy problem study of the individual in general and the social services specialist, in particular. The research stated the ambiguity of the interpretation of the concept of “self-efficacy” and, at the same time, the role of self-efficacy in successful professional activity. We identified the main approaches to the study of the self-efficacy problem study of the individual and related concepts, which are: socio-cognitive psychoanalytic behavioural; personal and activity; humanistic; subjective; effective; competence; resource, acmeological approach, etc.

We proposed the acmeological approach as a basis in the context of the study of the self-efficacy problems, and its development, within which self-efficacy should be considered as an essential factor in achieving professional social specialists’ “acme”. It is shown that self-efficacy should be studied because of the possibility of its development in specially organized psychological training and socio-psychological support of specialists’ self-efficacy, their beliefs, belief in their ability to implement activities, evaluation of their effectiveness and expectations for self-realization, and professional activity.

 

https://doi.org/10.31108/1.2020.6.1.18
PDF 187-195

References

Abulkhanova-Slavskaya, K.A. (1973). O subiyekte psikhicheskoy deyatelnosti [About the subject of mental activity]. M.: Nauka.

Balakhtar, V. V. (2018). Samoefektyvnist yak indykator stanovlennya osobystosti fakhivtsya z sotsialnoyi roboty yak profesionala [Self-efficacy as an indicator of the formation of the personality of a social worker as a professional]. Molodyy uchenyi, №9(61), 165-170.

Balakhtar V. V. (2019). Psykholohiya stanovlennya osobystosti fakhivtsya iz sotsialnoyi roboty [Psychology of the formation of the Social Work specialist’s personality]. (Doctoral Dissertation). Institute of Psychology by G. S. Kostiuk, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv

Bondarchuk, O. I. (2015). Rol samoefektyvnosti menedzheriv orhanizatsiy u rozvytku orhanizatsiynoyi kultury osvitnikh orhanizatsiy [The role of self-efficacy of managers of organizations in the development of organizational culture of educational organizations]. Psykholohichni determinanty rozvytku orhanizatsiynoyi kultury (monohrafiya), 138–166.

Bondarchuk, O. I. (2018). Sotsialna samoefektyvnist pedahohichnykh pratsivnykiv yak chynnyk psykholohichnoyi bezpeky osvitnioho seredovyshcha [Social self-efficacy of teachers as a factor in the psychological security of the educational environment.]. Zbirnyk naukovykh statey Kyyivskoho mizhnarodnoho universytetu y Instytutu sotsialnoyi ta politychnoyi psykholohiyi NAPN Ukrayiny. Seriya: «Psykholohichni nauky: problemy i zdobutky», 2(12), 5-24.

Boyarintseva, A. V. (1995). Motivatsionno-kognitivnyye kharakteristiki lichnosti molodogo predprinimatelya. (Dissertatsiya). Moskva.

Brushlinskiy, A. V. (2003). Psikhologiya subyekta [Psychology of the subject]. Psikhologicheskiy zhurnal, 24(2), 15-17.

Gegel, G. V. (1971). Filosofskaya propedevtika [Philosophical propaedeutics]. Raboty raznykh let: V 2 t., 2, 5-209. M.: Mysl.

Gordeyeva, T. O. (2006). Psikhologiya motivatsii dostizheniya [The psychology of achievement motivation]. Moskva : Smysl, izdatelskiy dom «Akademiya».

Vintoniv, M. I. (2010). Kohnityvni styli abo v yakyy sposib my myslymo [Cognitive Styles or the Way We Think], Praktychna psykholohiya ta sotsialna robota, 9, 64-68.

Vovk, O. M. (2010). Samoefektyvnist: sutnist, struktura ta osoblyvosti rozvytku v studentskomu vitsi [Self-efficacy: essence, structure and features of development at student age]. Visnyk psykholohiyi i sotsialnoyi pedahohiky, 3. Retrieved from: www.psyh.kiev.ua

Golovina, Ye. V. & Skotnikova, I. G. (2010). Kognitivno-stilevaya struktura fenomena uverennosti [The cognitive-style structure of the phenomenon of confidence]. Psikhologicheskiy zhurnal, 31 (4), 69-82

Derkach, A. A. & Zazykin, V. G. (2003). Akmeologiya [Acmeology]. Sankt-Peterburg : Piter. [in Russian]

Eneyeva, M. YU. (1999). Psikhologicheskiye komponenty subyektnosti studenta [Psychological components of a student's subjectivity]. (Dissertatsiya). Moskva : [b. v.]

Zanyuk, S. S. (1999). Psykholohiya motyvatsiyi ta emotsiyi [Psychology of motivation and emotions.]. Lutsk : RVV VDU im. Lesi Ukrayinky.

Kazanzhy, M. Y. (2020). Samozdiysnennya osobystosti: sutnist i spetsyfichni kharakterystyky [Self-realization of personality: essence and specific characteristics]. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 1, 27-33.

Kaprara, Dzh. & Servon, D. (2003). Psikhologiya lichnosti [Psychology of Personality]. Sankt-Peterburg: Piter.

Kyrychuk, O.V., & Romenets, V.A. (Red.) (2002). Osnovy psykholohiyi [Fundamentals of psychology]. Kyiv.

Kokun, O. M. (2016). Chynnyky profesiynoho samozdiysnennya osobystosti (statevi osoblyvosti) [Factors of professional self-realization of the individual (sexual characteristics)]. Aktualni problemy psykholohiyi, V, 16. Retrieved from: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v5/i16/10.pdf.

Kondakov, I. M. (2000). Psikhologiya-2000: Illyustrirovannyy spravochnik [Psychology 2000: Illustrated reference book]. Stolichn. gumanitarn. in-t. Moskva. Retrieved from: http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/38841

Krychevskyy, R. L. (2007). Psykholohiya liderstva [Psychology of leadership]. M. : Statut.

Mayyers, D. Dzh. (2000). Sotsialnaya psikhologiya: intensiv. kurs . (3-ye mezhdunar. izd.) [Social psychology: intensive. course. (3rd international ed.)]. Sankt-Peterburg : Praym-Yevroznak: Neva; Moskva : OLMa-Press.

Makarenko, I. YE. (2015). Profesiyno-osobystisna samootsinka pedahoha yak odyn iz vazhlyvykh chynnykiv formuvannya yoho samoefektyvnosti [Professional and personal self-esteem of a teacher as one of the important factors in the formation of his self-efficacy]. Naukovyy visnyk Mykolayivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky, 3, 180-185. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2015_3_35 .

Maslou, A. (1999). Novyye rubezhi chelovecheskoy prirody [New frontiers of human nature]. Moskva : Smysl.

Niyustrom, Dzh. V. (2000). Organizatsionnoye povedeniye Povedeniye cheloveka na rabochem meste. Seriya «Teoriya i praktika menedzhmenta» [Organizational behavior. Human behavior in the workplace. Series "Theory and Practice of Management"]. (per. s angl. pod red. YU.N.Kapturevskogo). SPb. : Piter.

Onopriyenko-Kapustina, N. V. (2016). Problemy rozvytku samoefektyvnosti maybutnikh fakhivtsiv sotsialnykh sluzhb [Problems of development of self-efficacy of future specialists of social services]. Psykholoho-pedahohichnyy suprovid fakhovoyi pidhotovky ta pidvyshchennya kvalifikatsiyi osobystosti v umovakh transformatsiyi osvity: Tezy Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi K. : DVNZ «Universytet menedzhmentu osvity», С. 75–77. Режим доступу: http://umo.edu.ua/konferenciji-ta-seminari.

Pantileyev, S. R. (1993). Metodika issledovaniya samootnosheniya [Self-attitude research method]. Moskva : Smysl

Rodzhers, K. R. (1994). Vzglyad na psikhoterapiyu. Stanovleniye cheloveka [A look at psychotherapy. Becoming a man]. M. M. Iseninoy (Perev.). Moskva : Progress : Univers

Skotnikova, I. G. (2005). Eksperimentalnoye issledovaniye uverennosti v reshenii sensornykh zadach [An experimental study of confidence in sensory task solving]. Psikhologicheskiy zhurnal, 26 (3), 84-99.

Tatenko, V. O. (2006). Subiyektno-vchynkova paradyhma v suchasniy psykholohiyi [Subject-action paradigm in modern psychology]. Sotsialina psykholohiya, 1(15), 3-13.

Tolochek, V. A. (2004). Organizatsionnaya psikhologiya: upravleniye personalom [Organizational psychology: personnel management]. M. : Mir bezopasnosti

Shaposhnyk-Dominska, D. O. (2015). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku samoefektyvnosti osobystosti [Psychological features of the development of self-efficacy of the individual]. (Dysertatsiya). Kyiv: Instytut sotsialnoyi ta politychnoyi psykholohiyi NAPN Ukrayiny.

Freydzher, R. & Feydimen, Dzh. (2006). Lichnost. Teorii, uprazhneniya, eksperimenty [Personality. Theories, exercises, experiments] (per. s angl. Ye. Budagovoy, M. Vasil'yevoy, V. Kucheryavkina et al). SPb. : Praym-YEVROZNAK, (Bolshaya universitetskaya biblioteka).

Shulha, V. D. (2012). Vchynok yak ontolohichnyy mekhanizm rozvytku sutnisnykh syl lyudyny [Action as an ontological mechanism of development of essential human forces]. Naukovi studiyi iz sotsialnoyi ta politychnoyi psykholohiyi, 30, 241-250.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward to unifuing theory of behavioral change. Psychological review, 84 (2), 191-205.

Bandura, A. (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy revisited. Journal of Management, 38, 9-44. Retrieved from: https://doi.org/10.1177/0149206311410606

Bell, B. S. & Kozlowski, S. W. (2002). Goal Orientation and Ability: Interactive Effects on Self-Efficacy. Performance, and Knowledge. J. Appl. Psychol, 87, 497-505.

Carey, K. B., & Carey, M. P. (1993). Changes in self-efficacy resulting from unaided attempts to quit smoking. Psychology of Addictive Behaviors, 7(4), 219–224. https://doi.org/10.1037/0893-164X.7.4.219

Deci, E. & Ryan, R. (1986). The dynamics of self-determination in personality and development. Self-related cognitions in anxiety and motivation, 171-194.

Dweck, C. S. & Legget, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychol. Rev., 95, 256-273.

Kohli, A. K., Shervani, T. A. & Challaglla, G. N. (1998). Learning and Performance Orientation of Salespeople: The Role of Supervisors. J.Mark. Res., 35(2), 263-274.

Mastenbroek, N.J.J.M, Jaarsma, A.D.C, Scherpbier, A.J.J.A. (2014). The role of personal resources in explaining well-being and performance: A study among young veterinary professionals. European Journal of Work and Organizational Psychology, 23(2), 190−202

Miles, Е. W. & Maurer, T. J. (2012). Advancing validity of self-efficacy in negotiation through focusing at the domain level. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 85 (1), 23-41.

Ryan, R. M. & Connell, J.P (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 749-761.

Rotter, J. B. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs. NJ. : Prentice-Hall. doi.org/10.1037/10788-000

Schunk, D. H, Di Benedetto, M. K. (2015). Self-efficacy: education aspects. In: Wright JD, editor. International Encyclopaedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd edition, 515–521.

Wang, J., Wei, C., Harada, K. & Minamoto, K. (2010). Applying the social cognitive perspective to volunteer intention in China: the mediating roles of self-efficacy and motivation. Health Promotion International Retrieved from: https://academic.oup.com/heapro

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/