FUTURE PHILOLOGISTS’ REFLEXIVITY IN THE CONTEXT OF THEIR PROFESSIONAL IMAGES OF THE WORLD
PDF 34-43 (Українська)

Keywords

reflection
professional orientation
professional abilities
image of the professional world

How to Cite

Drobot, O., & Pustovyi, S. (2021). FUTURE PHILOLOGISTS’ REFLEXIVITY IN THE CONTEXT OF THEIR PROFESSIONAL IMAGES OF THE WORLD. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 7(1), 34–43. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1.3

Abstract

This study presents the theoretical analysis and empirical research on reflexivity as a component of future philologists’ professional consciousness. We have confirmed that individual life-choices of professional pathways by future philologists are significantly determined by reflection and its development. The initial point of our study is the premise that reflexivity determines re-evaluation of the surrounding reality and professional self-realization. The reflexive level of future specialists’ professional consciousness requires developing the students’ ability to acquire independently philological knowledge; these efforts are applied depending on their awareness of the functional range and communicatively justified use of corresponding professional knowledge.

Age-related changes of students’ reflexivity were empirically ascertained with the semantic differential method developed by the authors, the methods of “Reflexivity Development Examination” and “Orientation” career guidance questionnaire by I. L. Solomin. Correlations between the indicators of fourth-year students’ professional orientations and professional capabilities, their reflexivity and characteristics of “the world of philology” were calculated.

The fact was empirically ascertained that aptitude and focus on executive work were directly related to the development of students’ reflexivity. Despite the fact that there is a slight predominance of individuals who had made an informed choice to pursue philological education among the fourth-year students, there was no significant difference between the sub-samples.

Students’ images of the world of philology correlated with their professional orientations. Individuals with better-developed analytical capabilities (traditionally attributed to the “human-sign system” type) characterized the "world of philology" as more intense. First-year students with technical abilities and a desire to perform executable work perceived the “world of philology” as moderately fast. The world of philology was more rounded for the “doers”. Students tending to work in a “human-human” system, which is the main characteristic of the philological profession, described “the world of philology” as “mostly female”. The orderliness of the world of philology is connected with the professional orientation of “human-artistic image”. “The world of philology” is considered to be more active for individuals with low levels of professional orientations and abilities in the “human-technology” field, as well as with low level of creative abilities.

 

https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1.3
PDF 34-43 (Українська)

References

Ayzenk, G. Yu. (1999). Struktura lichnosti [Personality structure]. Moskva : Nauka.

Akopov, G. V. (2002). Problema soznaniya v psihologii. Otechestvennaya platforma. [The problem of consciousness in psychology. Domestic platform]. Samara: SNTs RAN. SamIKP.

Andreev, V. I. (1996). Pedagogika tvorcheskogo samorazvitiya. Innovatsionnyiy kurs. [Pedagogy of creative self-development. Innovative course.] Kazan: KGU.

Artemeva, E. Yu. (1999). Osnovyi psihologii sub'ektivnoy psihosemantiki [Fundamentals of psychology of subjective psychosemantics]. Moskva: Nauka; Smyisl.

Varban, M.Yu. Problema refleksyvnoi pidtrymky profesijnoho stanovlennia osobystosti na etapi perekhodu vid iunosti do doroslosti. [The problem of reflexive support of professional development of the individual at the stage of transition from adolescence to adulthood] Ukrains'kyj sotsium osobystosti na etapi perekhodu vid iunosti do doroslosti. Dostupno za URL: https://ukr-socium.org.ua/uk/archive/no-1-1-2002/problema-refleksivnoi-pidtrimki-profesijnogo-stanovlennja-osobistosti-na-etapi-perehodu-vid-junosti-do-doroslosti/; https://doi.org/10.15407/socium2002.01.095

Vaskovskaya, S. V. (1987). Psihologicheskie usloviya formirovaniya professionalnogo samosoznaniya buduschego uchitelya [Psychological conditions of formation of professional self-consciousness of the future teacher]. Avtoreferat disertatsіi kandidata psihol. nauk. Kiev.

Drobot, O. V. (2009). Psykhosemantychnyj analiz profesijnoi svidomosti majbutnikh menedzheriv. [Psychosemantic analysis of the professional consciousness of future managers]. Avtoreferat dysertatsii kandydata psykhol. nauk. Odesa : Odes'kyj nats.un-t im. I.I.Mechnykova.

Drobot, O. V., Pustovyj, S. A. (2018). Vikova dynamika profesijnoi spriamovanosti studentiv filolohichnykh spetsial'nostej [Age dynamics of professional orientation of students of philological specialties]. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky. Vyp.3, Tom.2. S. 36-42.

Znakov, V. V. (2008). Myishlenie, samosoznanie i samoponimanie [Thinking, self-awareness and self-understanding]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Tom 14. # 2, s. 74-86.

Karpov, A.V. (2004). Psihologiya refleksivnyih mehanizmov deyatelnosti [Psychology of reflexive mechanisms of activity]. Moskva: IP RAN.

Kyrylenko, T. S. (2007). Psykholohiia: emotsijna sfera osobystosti [Psychology: the emotional sphere of personality]. Kyiv: Lybid'.

Klimov, E.A. (1995). Obraz mira v raznotipnyih professiyah [The image of the world in various professions]. Moskva : MGU.

Markovskaya, I. M. (2002). Programma i metodyi sotsialno-psihologicheskogo issledovaniya [Program and methods of socio-psychological research]. Chelyabinsk: YuUrGU.

Onufriieva, L.A. (2010). Strukturna orhanizatsiia protsesu stanovlennia profesijnoho obrazu «Ya» majbutnikh psykholohiv [Structural organization of the process of formation of the professional image of "I" of future psychologists]. Kam'ianets'-Podil's'kyj : PP Bujnyts'kyj.. 224 s.

Petrenko V. F. (1982). Eksperimentalnaya psihosemantika: issledovaniya individualnogo soznaniya [Experimental psychosemantics: studies of individual consciousness]. Voprosyi psihologii. # 5. S. 23 - 35.

Pustovyj, S. A. (2018,a). Kartyna svitu profesii ta rivni refleksyvnosti majbutnikh filolohiv [Picture of the world of the profession and levels of reflexivity of future philologists]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii. Zaporizhzhia: Klasychnyj pryvatnyj universytet. S. 228-232.

Pustovyj, S. A. (2018, b). Asotsiatyvni polia profesijnoi kartyny svitu majbutnikh filolohiv [Associative fields of the professional picture of the world of future philologists]. Aktual'ni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats' Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka Natsional'noi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. Tom Х. Psykholohiia navchannia. Henetychna psykholohiia. Medychna psykholohiia. Vyp. 32. S. 70-78.

Repeva, O. V. (2007). Sbornik metodik dlya otbora v profilnyie klassyi [Collection of methods for selection in profile classes]. Barnaul: Alt. kraev. tsentr proforientatsii molodezhi i psihol. podderzhki naseleniya.

Rubinshteyn, S. L. (2017). Bytie i soznanie [Being and consciousness]. Sankt-Peterburg: Piter.

Samoylova, A. G. (2004). OsoblivostI formuvannya profesiynoyi svidomosti maybutnih psihologiv [Features of formation of professional consciousness of future psychologists]. Avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psihol. nauk. Kyiv.

Tychyna, I. M. (2009). Profesijna pereoriientatsiia vypusknykiv vyschykh navchal'nykh zakladiv iak chynnyk osobystisnoho samozdijsnennia [Professional reorientation of graduates of higher educational institutions as a factor of personal self-realization]. Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk. Kyiv.

Shpak, M. M. (2014). Psihologichni mehanizmi rozvitku emotsiynogo Intelektu [Psychological mechanisms of emotional intelligence development]. Nauka I osvIta. # 5. S. 104-109.

Yung K. G. (1996). Problemyi dushi nashego vremeni [Problems of the soul of our time]. Moskva : Progress.

Velmans, M. A. (1993). Reflexive science of consciousness [Reflexive science of consciousness]. Experimental and theoretical studies of consciousness: Ciba Foundation Symposium, 176. Wiley, Chichester.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/