ASPECTS OF FORMATION OF FIRE-FIGHTERS-RESCUERS’ PSYCHOLOGICAL READINESS FOR EXTREME ACTIVITIES
PDF 50-63 (Українська)

Keywords

professional activities
psychological readiness
components of psychological readiness
willingness to complete tasks
readiness for professional work

How to Cite

Pokanevych, O. (2019). ASPECTS OF FORMATION OF FIRE-FIGHTERS-RESCUERS’ PSYCHOLOGICAL READINESS FOR EXTREME ACTIVITIES. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 5(7), 50–63. https://doi.org/10.31108/1.2019.5.7.4

Abstract

The article analyses the main approaches to the problem of a person’s psychological readiness for work in extreme conditions. The theoretical approaches to the definition of “psychological readiness” in modern scientific works are analysed. The stress factors characteristic for fire-fighters-rescuers’ work and the dependence of their effectiveness on development of their corresponding psychological qualities are described. The requirements to personal qualities of fire-fighters-rescuers for successful implementation of their tasks are indicated. The program to form the psychological readiness of future fire-fighters-rescuers for professional work is presented and the results of empirical research on introduction of this program into the practical work of the training centre for future fire-fighters are described.

We assume that introduction of the special program that includes active social and psychological methods and pays attention  to the peculiarities of fire-fighters-rescuers’ work  of at the initial stage of training will contribute to formation of high psychological readiness of the employees of the State Emergency Service of Ukraine for professional work in extreme conditions.

The article describes personal traits of fire-fighters-rescuers that determine their readiness to work at extreme situations. The psychological portrait of future fire-fighters-rescuers at the initial stage of training is generalized; it determines the structure of psychological readiness: its moral, will, communicative, motivational components. Practical recommendations are given to top-managers and psychologists of the training centres working under the Main Departments of the State Service for Emergency Situations of Ukraine regarding optimization of formation of future fire-fighters-rescuers’ psychological readiness. 

 

https://doi.org/10.31108/1.2019.5.7.4
PDF 50-63 (Українська)

References

Storozhuk, N. A. (2010) Dysertaciya na zdobuttya naukovogo stupenyu kandydat psyxologichnyx nauk «Formuvannya psyxologichnoyi gotovnosti molodogo oficera zbrojnyx syl Ukrayiny do sluzhbovo-bojovoyi diyalnosti» [Dissertation for the degree of candidate of psychological sciences "Formation of psychological readiness of a young officer of the armed forces of Ukraine to military service"]. Kyiv.

Diachenko, M. Y. (1976) Psyxologycheskye problemy gotovnosty k deyatelnosty [Psychological issues of readiness for activity] M. Y. Diachenko, L. A. Kandybovych. Mynsk. yzd-vo BGU.

Platonov, K. K. (1986) Struktura і razvytye lychnosty [Structure and development of the person]. Moskvа. Nauka. – 255 s

Bykova, O. V. (2001) Formuvannya gotovnosti do profesijnoyi diyalnosti majbutnix oficeriv pozhezhnoyi oxorony: avtoreferat dysertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kand. ped. nauk: 13.00.04 «Teoriya i metodyka profesijnoyi osvity» [Formation of readiness for the professional activity of future firefighting officers: the dissertation authors abstract for obtaining the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences]. Instytut vyshhoyi osvity APN Ukrayiny. Kyiv.

Smyrnov, L. A. (2007) Psyxologyya deyatelnosty v ekstremalnyx sytuacyyax [Psychology of activity in extreme situations] / L. A. Smyrnov E. V. Dolgopalova. – Xarkov. Gumanytarnyj centr 2007. – 276 s.

Makarevych, O. P. (2006) Psyxologiya peremogy: monografiya [Psychology of victory: monograph]. Kyiv. DAKKKIM, 2006. – 295 s.

Timchenko, O. V. (1996) Problema psyxologichnoyi gotovnosti vijskovogo faxivcya do ekstremalnoyi diyi v stani stresu: avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. psyxol. nauk: specz. 19.00.01 «Zagalna psyxologiya, istoriya psyxologiyi» [The problem of the psychological readiness of a military specialist to extreme stress in a state of stress] / Timchenko O. V. – Xarkiv. Xarkivs`kyj un-t vnutr. sprav MVS Ukrayiny. 1996. – 25 s.

Xurtenko, O. V. (2008) Formuvannya u majbutnix organizatoriv-treneriv psyxologichnoyi gotovnosti do pryjnyattya rishen` u ekstremal`nyx sytuaciyax: dy`s… kand. psyxol. nauk: 19.00.09 – Psyxologiya diyal`nosti v osoblyvyx umovax [Formation of future organizers-trainers of psychological readiness for decision-making in extreme situations] / O. V. Xurtenko. Nacional`na akademiya Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny imeni Bogdana Xmel`nyczkogo. – Xmel`nyczky. 2008. – 168 s.

Kokun, O.M., Pishko I.O. Lozins`ka N.S., Kopany`cya O.V. Diagnostuvannya psyxologichnoyi gotovnosti vijs`kovosluzhbovciv vijs`kovoyi sluzhby za kontraktom do diyal`nosti u skladi my`rotvorchyx pidrozdiliv: Metodychnyj posibnyk. [Diagnosing the psychological readiness of military servicemen under contract to activities in peacekeeping divisions: Methodological Manual] - Kyiv: NDCz GP ZSU, 2011.-153 s.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/