A RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE CORPOREALITY OF YOUNG WOMEN IN THE CONTEXT OF PHENOMENOLOGY
Eugenia Kalyuzhna
Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-0735-2247
Nina Savchenko
Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine
https://orcid.org/0000-0002-1297-2187
PDF 75-84 (Українська)

Keywords

verbalization
locus of body control
psychosomatic potential
reflection
self-reflection
corporeality
bodily potential
phenomenology

How to Cite

Kalyuzhna, E., & Savchenko, N. (2021). A RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE CORPOREALITY OF YOUNG WOMEN IN THE CONTEXT OF PHENOMENOLOGY. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 7(5), 75-84. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.5.7

Abstract

The article offers the results of an experimental study of the psychological characteristics of the corporeality of young women by the phenomenological method. The properties of a woman's consciousness as her phenomenological experience are substantiated. Sensory cognition has been shown to be a true form of cognition, but consciousness interprets phenomena, and phenomenological experience is possible only through reflection specifically aimed at personal subjective experience. It is established that physical experience allows a woman to understand the environment, to integrate into it. The objectives of the study were to determine indicators of psychosomatic potential, competencies of verbalization of the bodily self and the locus of bodily control of young women; generalization of indicators of types of self-awareness and self-reflection of bodily potential of young women. It was found that the sample consisted of women who did not have serious mental disorders, so the mental ability to see in the body the cause and effect of events in the internal and external space of man for these women is quite developed. The positive values ​​of self-awareness and self-reflection of the bodily potential of young women confirmed the positive emotional tone. Such psychological features of corporeality in young women in the context of phenomenology as: indicators of psychosomatic potential, competence of verbalization of bodily self and locus of bodily control, types of self-awareness and self-reflection of bodily potential are determined. The results of the study allowed us to state that the conformal type of self-reflection of bodily potential prevails among women and it can be argued that women aged 20 to 35 years are characterized by an insufficient level of self-reflection of bodily potential. In the future it is necessary to investigate the deep psychological conditionality of physicality in young women.

 

PDF 75-84 (Українська)

References

Arina, G. A. (2005). Psikhologiya telesnosti: metodologicheskiye printsipy i etapy kliniko-psikhologicheskogo analiza. Psikhologiya telesnosti mezhdu dushoy i telom [Psychology of corporality: methodological principles and stages of clinical and psychological analysis. Psychology of corporality between soul and body]. Moskva : AST, pp 222-235. [in Russian]

Bakhtin, M. M. (1979). Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of verbal creativity]. Moskva: Iskusstvo. [in Russian]

Beskova, D. A. (2009). Prostranstvo telesnosti: chelovek v mire i mir v cheloveke [The space of corporeality: a person in the world and the world in a person]. Psikhologiya i psikhotekhnika, 4, pp. 8–17. [in Russian]

Bykhovskaya, A. M. (1997). «Chelovek telesnyy» v sotsiokul'turnom prostranstve i vremeni: ocherki sotsial'noy i kul'turnoy antropologii ["Bodily Man" in Sociocultural Space and Time: Essays on Social and Cultural Anthropology]. Moskva: Fon. [in Russian]

Vygotskiy, L. S. (1983). Sobraniye sochineniy : v 6 t. T.5 Osnovy defektologi [Collected works: in 6 volumes. V.5 Fundamentals of Defectologists]. Moskva: Pedagogika. [in Russian]

Grinenko, G. V. (2004). Istoriya filosofii [History of Philosophy]. Moskva : Yurayt. [in Russian]

Dol'to, F. (2006). Bessoznatel'nyy obraz tela = L'image inconsciente du corps [Unconscious Body Image = L'image inconsciente du corps (translated by Françoise Dolto)] (perevod Fransuaza Dol'to). Izhevsk : Ergo. [in Russian]

Zhuravlev, I. V., & Nikitina Ye. S., & other (2018). Psikhosemiotika telesnosti [Psychosemiotics of corporality]. Moskva : KomKniga. [in Russian]

Zinchenko, V. P., Levi, T. S. (2005). Psikhologiya na kachelyakh mezhdu dushoy i telom [Psychology on a swing between soul and body] Psikhologiya telesnosti. Mezhdu dushoy i telom. Moskva: AST: AST MOSKVA, pp.10–52. [in Russian]

Levi, T.S. (2005). Psikhologiya telesnosti v rakurse lichnostnogo razvitiya [Psychology of corporality in the perspective of personal development]. Psikhologiya telesnosti mezhdu dushoy i telom. Moskva: ACT MOSKVA, pp 410-433. [in Russian]

Lavrova, O. V. (2017) Kontseptsiya telesnosti v integrativnoy psikhoterapii [The concept of corporeality in integrative psychotherapy]. URL: http://www.adhoccoaching.spb.ru/pub/koncepciya_telesnosti.htm (data zvernennya : 14.12.2018) [in Russian]

Lakan, ZH. (1995). Funktsiya i pole rechi i yazyka v psikhoanalize [Function and field of speech and language in psychoanalysis]. Doklad na Rimskom Kongresse, prochitannyy v Institute psikhologii Rimskogo Universiteta 26 i 27 sentyabrya 1953 goda. Moskva: Gnozis. [in Russian]

Medvêdêva, N. S. (2005). Problema spivvidnoshennya tilesnosti ta sotsial'nosti v lyudini i suspil'stvi. [The Problem of the Spivid Relationship of Forestry and Sociality in People and Suspensions]. Kyiv, r. 9. [in Ukrainain]

Motovilin, O. G. (2007). Zhiznennaya situatsiya rebenka s khronicheskim telesnym zabolevaniyem i yeye rol' v psikhicheskom razvitii rebenka i dinamike zabolevaniya [The life situation of a child with a chronic physical illness and its role in the child's mental development and the dynamics of the disease]. Psikhologiya telesnosti : mezhdu dushoy i telom. Moskva : AST, pp 253–269. [in Russian]

Mukha, O. YA. (2007) Kategoríya tíla v ístoriko-fílosofs'kíy traditsíí̈ rann'ogo zakhídnoêvropeys'kogo seredn'ovíchchya [Category of Tila in the Historical and Philosophical Tradition of the Early Western European Middle]. L'vív. [in Ukrainain]

Mukhina, B. C. (2007). Lichnost': mify i real'nost'. (Al'ternativnyy vzglyad. Sistemnyy podkhod. Innovatsionnyye aspekty) [Personality: myths and reality. (Alternative view. System approach. Innovative aspects)]. Yekaterinburg : InterFlay. [in Russian]

Nikolayeva, V. V. (1996). Ot traditsii psikhosomatiki k psikhologi telesnosti [From the tradition of psychosomatics to the psychologists of corporeality]. Vestnik MGU Seriya 14 «Psikhologiya», 2, pp 8-18. [in Russian]

Rozhdestvens'kiy, A. YU. (2005). Fenomenologíya tílesností u prostorí zhittêvikh perspektiv osobistostí [Phenomenology of strength in the vastness of life prospects for specialness]. Kyiv : Míleníum. [in Ukrainain]

Rupchev, G. Ye. (2001). Psikhologicheskaya struktura vnutrennego telesnogo opyta pri somatizatsii (na modeli somatoformnykh rasstroystv) [The psychological structure of internal bodily experience during somatization (on the model of somatoform disorders)]. Moskva. [in Russian]

Sokolova, Ye. T., & Dorozhevets, A. N. (1985). Issledovaniya «obraza tela» v zarubezhnoy psikhologi [Research of "body image" in foreign psychology]. Vestnik Moskovskogo Universiteta, 14 (Psikhologiya), 4, rr. 39–49.[in Russian]

Sokolova, E.T. (1989). Samosoznanye y samootsenka pry anomalyyakh lychnosty [Self-awareness and self-esteem in personality anomalies]. Moskva.: yzd-vo MHU. [in Russian]

Tereshchenko, N. M. (2013). Vikova dynamika orhanizatsiyi symptomokompleksu maskulinosti/femininosti u divchat [Age dynamics of the organization of the symptom complex of masculinity / femininity in girl]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Sereriya : psykholohiya, 48, № 1046. Kharkiv : KHNU, pp 122–125. [in Ukrainain]

Tkhostov, A.SH. (2002). Psykholohyya telesnosty [Psychology of corporality]. Moskva: Smysl. [in Russian]

Freyd Z. Ocherky po psykholohyy seksualʹnosty [Essays on the psychology of sexuality] / Per. snem. S. Pankova; nauchnaya redaktsyya M. Reshetnykova y V. Mazyna. // Freyd Z. Sobr. Soch. v 26 t. T. 1. Sankt-Peterburh: Vostochno-Evropeyskyy Ynstytut Psykhoanalyza, 2005. [in Russian]

Yazvynskaya, E. S. (2012). Fenomen tilesnosti: teoretychni y praktychni doslidzhennya [The phenomenon of corporeality: theoretical and practical research]. Sumy: Universytet·sʹka knyha. [in Ukrainain]

Yaspers, K. (1997). Obshchaya psykhopatolohyya [General psychopathology]. Moskva : “Praktyka”. [in Russian]

Ataría, Y, & Neria, Y. (2013). Consciousness-Body-Time: How Do People Think Lacking Their Body?. Human Studies, Vol. 36., p. 173.

Dolto F. (1999). Folio Essais. Paris : Gallimard Education.

Hearn, G. & other (2010). Body Matters: A Phenomenology of Sickness, Disease, and Illness. Human Studies. 2010. Vol. 33. Iss. 2-3. P. 325.

Merleau-Ponty, M. (2010). Child Psychology and Pedagogy. The Sorbonne Lectures 1949-1952. Tr. from French by Talia Welsch. Evanston, IL.

Staudigl, M. (2012). Racism: On the phenomenology of embodied desocialization. Continental Philosophy Review, Vol. 45, Iss. l. з. 27.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice

Articles in the Psychological Journal are licensed under a Creative Commons Attribution License International CC-BY that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. For more detailed information, please, fallow the link - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/